Klantenservice - Garantie


Artikel niet in goede staat ontvangen

Ik heb mijn artikel niet in goede staat ontvangen. Wat moet ik doen?
U heeft het recht om iedere aankoop, die u bij de Watercooler Gigant heeft gedaan, binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden aan Watercooler Gigant te retourneren. Kijk voor meer informatie bij retourneren. U ontvangt uw geld van het geretourneerde artikel op uw rekening volgens de gestelde terugstorttermijnen.

↑ naar boven


Garantie

Heb ik bij de Watercooler Gigant garantie op mijn artikelen?
Op alle artikelen die u bij ons koopt, geldt een garantie van 1 jaar. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van uw artikel doen wij dit door vervanging of terugbetaling.

Let op, uw garantie wordt jaarlijks verlengt wanneer u de Leiding- of fleswatercooler 2 keer per jaar door ons laat onderhouden.

Let op, uw garantie vervalt, wanneer:

  • u de waterflessen bij een fleswaterkoeler hervult met kraanwater;
  • u de leiding- fleswatercooler niet goed installeert. Dit geldt vooral voor de koud/ heet modellen.

Heb ik ook garantie op een artikel dat ik bij een partner van de Watercooler Gigant heb gekocht?
U heeft dezelfde garantie op een artikelen als deze gekocht is bij een partner van de Watercooler Gigant. De producten behoren te voldoen aan de redelijke verwachtingen die u van het desbetreffende product mag hebben. Voor vragen en klachten dient u contact op te nemen met onze klantenservice.

Als u binnen 14 kalenderdagen constateert dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u van het desbetreffende product mag hebben, kunt u het in het kader van herroepingsrecht terugsturen. Herroepingsrecht houdt in dat u bij aankoop van een product de mogelijkheid heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat de Watercooler Gigant niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. De mogelijke kosten van de retourzending zijn voor de koper en de kosten zijn te vinden onder het kopje Retournering.

↑ naar boven